Mailproblem – åtgärdat 23 december 2019

De tidigare problemen med Exchangemail är avhjälpta.