Vi informerades om detta omedelbart när Kaseya upptäckt attacken och stängde då direkt vår kaseyadatabasserver och den fortsätter vara avstängd tillsvidare. Vi har inte sett några tecken på att någon av våra kunder drabbats och som vanligt gäller att inte klicka på några meddelanden eller länkar utan kontakta oss direkt om något ovanligt sker. Rent praktiskt påverkas vi och ni av detta såtillvida att fjärrstyrning av servrar och datorer inte kan ske så länge programmet är nedstängt.

Vi följer händelseutvecklingen noggrant och får löpande uppdateringar om vidtagna åtgärder.

Detta kan också följas av allmänheten via Kaseyas pressmeddelande:

https://helpdesk.kaseya.com/hc/en-gb/articles/4403440684689-Important-Notice-July-2nd-2021