Vi får din IT-verksamhet att fungera

Vi erbjuder en centraliserad IT-plattform, "IT på kran", där Du abonnerar på
just de tjänster/programvaror Du behöver.

IT-kostnaderna blir plötsligt lätta att budgetera, öka eller minska antalet
användare efter behov - månad för månad.

Programvaror m.m. finns installerade på Netropolis serverpark, och modern
teknik gör det möjligt att arbeta precis som om Du hade allt liggande på din
egen lokala dator. Det enda som krävs är en Internetanslutning!

Inloggningar till systemet görs på säkert sätt med s.k. smartcards vilket
säkerställer att ingen utomstående kan få tillgång till lagrade data.
All trafik mot servrarna sker krypterat.

För Dig som användare ser det alltid likadant ut, och Du kan alltid nå alla
dina programvaror och filer oavsett varifrån Du ansluter.

Operativsystem, brandväggar, antivirusprogram och annan mjukvara uppdateras
löpande av vår personal så att Du som användare alltid arbetar i en modern
miljö. Alla användare på företaget har dessutom alltid exakt samma versioner,
vilket i många fall förenklar verksamheten kraftigt.

Konceptet ger oöverträffad skalbarhet och anpassningsförmåga!

Tekniken möjliggör arbete från vilken dator som helst i världen och lösningen
passar därför perfekt för företag som har en geografiskt spridd verksamhet.
Flera delkontor, filialer eller hemarbete - plötsligt är det möjligt!

Säkerheten är hög.
Säkerhetskopiering sker löpande i flera steg och övervakas kontinuerligt av
vår personal. Varje månad får Du även en egen kopia av Dina affärsdata,
en kopia som kan lagras i Era egna lokaler om så önskas.

Våra servrar står självklart tryggt placerade i en väl övervakad, larmad och
brandskyddad serverhall med rejäl kraftförsörjning och riktigt vass internet-
anslutning.

Tekniken står vi för, Ni kan fokusera på er kärnverksamhet!
   

Fast pris per användare och månad!
Avancerat skydd mot:
Inbrott
Brand
Strömavbrott
Datavirus
Dataintrång
 

100 Mbit/s internetuppkoppling, dubbelriktad.
Direkt på internets ryggrad.

 Ett enda supportnummer!

Loggning av alla supportärenden.


Personlig service!
Övervakad säkerhetskopiering
Alltid uppdaterad hård– och mjukvara
Kontinuerlig övervakning
 

Konstant kyla med temperaturövervakning.

Batteribackup och fartygsdieslar för säker elkraftförsörjning.

 

 

 

 

Framför allt, det är så enkelt!
Kör dina program från kontoret, sommarstugan eller Bahamas